2013年日本語スピーチ大会 / ການແຂ່ງ​ຂັນ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ຍີ່​ປຸ່ນ 2013

朗読部門 / ອ່ານ​ເລື້ອງ
01うそとほんと ຄວາມຂີ້ຕົວະກັບຄວາມຈິງカティア・チュワサイキ ກາ​ເຕຍ ຈື່​ຫວ່າ​ໄຊ​ກີ
02一人の手 ມືຂອງຄົນຫນຶ່ງアンナ・スワンナラート ແອນ​ນ້າ ສຸ​ວັນ​ນະ​ລາດ
03手足のけんか ການຖຽງກັນຂອງມືກັບຕີນカムラー・サッパソー ຄຳ​ຫລ້າ ສັບ​ປະ​ໂສ
04ひとりでもいい ຄົນດຽວກໍໄດ້ナニサー・シーハラート ນາ​ນິ​ສາ ສີຫາ​ລາດ
05野の花 ດອກໄມ້ຢູ່ທົ່ງインタローン・ウォンカム ອິນ​ທະ​ລອນ ວົງ​ຄຳ
06手をつなぐ ຈັບມືກັນスワンニット・ムーンダーラー ສຸ​ວັນ​ນິດ ມູນດາລາ
07バスガイド ຄົນນຳທ່ຽວໃນລົດເມティッパポーン・パチャンペン ທິບ​ພາ​ພອນ ພະ​ຈັນ​ເພັງ
08うそとほんと ຄວາມຂີ້ຕົວະກັບຄວາມຈິງシースダー・ホーラーヌパープ ສີ​ສຸ​ດາ ໂຫ​ລາ​ນຸ​ພາບ
09ひとりでもいい ຄົນດຽວກໍໄດ້えりむ・きむ ເອລິມ ຄິມ
10命って不思議だ ຊີວິດແມ່ນປິດສະຫນາウィサコーン・タンマウォン ວິ​ຊາ​ກອນ ທຳ​ມະ​ວົງ
11大地 ແຜ່ນດິນອັນກວ້າງໃຫຍ່センドゥアン・ミッタムン ແສງເດືອນ ມິດ​ຕະ​ມຸນ

初級部門 / ລະ​ດັບ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ
01アルバイトで日本語を学ぶ ຮຽນພາສາຢີ່ປຸ່ນໃນການເຮັດວຽກພິເສດワッサナー・セーンスリッデッ ວາດ​ສະ​ຫນາ​ ແສງ​ສຸ​ລິດ​ເດດ
02その女の人はだれですか ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ?スリントーン・ウドムスック ສຸ​ລິນ​ທອນ​ ອຸ​ດົມ​ສຸກ
03たいせつなプレゼント ຂອງຂວັນທີ່ສຳຄັນチャンティダー・バーンマニーウォン ຈັນ​ທິ​ດາ ບານ​ມະ​ນີ​ວົງ
04おそれないで ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານティッパチャン・インタウォン ທິບ​ພະ​ຈັນ ອິນ​ທະ​ວົງ
05ビッキーの家 ບ້ານບິກກີ້ウィライウォン・シーサワット ວິ​ໄລ​ວອນ ສີ​ສະ​ຫວັດ
06びんぼうだけど ゆめがある! ຄົນທຸກກໍມີຄວາມຫວັງセン・ヤーン ເຊັ່ງ​ ຢ່າງ
07まま母 ແມ່ລ້ຽງケーンオーン・サイソンポーン ເຄນ​ອ່ອນ ໄຊ​ສົມ​ພອນ

中級部門 / ລະ​ດັບ​ກາງ
01ラオスの学生のウィルス ໄວລັດນັກສຶກສາລາວニャーハートア・ワン ເຢຍ​ເຮີ​ຕົວ ວ່າງ
02目標を達成するのに遅すぎることはない ບໍ່ມີຄຳວ່າຊ້າໃນການກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດサンティスック・デーンケット ສັນ​ຕິ​ສຸກ ແດນ​ເຂດ
03怖い ຢ້ານオレン・パンピパック ໂອ​ແລັນ ພັນພິພັກ
04名前も知らない本当の友だち ເພື່ອນແທ້ທັງໆທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນアモンラッ・ルアンスワンナウォン ອາ​ມອນ​ລັດ ຫລວງ​ສຸ​ວັນ​ນະ​ວົງ
05小学校のとき ຊີວິດສະໄໝປະຖົມシーサワット・パチョムポーン ສີ​ສະ​ຫວາດ ພຣະ​ຈອມ​ພົນ
06自分でやってみよう!! ລອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງກັນເທາະ!チンタナー・クンスワン ຈິນ​ຕະ​ນາ ຂຸນ​ສຸ​ວັນ
07子供たちの夢のため ເພື່ອຄວາມຝັນຂອງເດັກビトゥーン・シーサケット ວິ​ທູນ ສີ​ສະ​ເກດ

自由部門 / ປະ​ເພດ​ຕາມ​ໃຈ
02やめてほしいこと ສິ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ເຊົາເຮັດアミット・ペッサダ― ອາ​ມິດ ເພັດ​ສະ​ດາ
03時間を大切に ເວລາສຳຄັນオーラパイ・ブッタウォン ອໍ​ລະ​ໄພ ບຸດ​ທະ​ວົງ
04私はラオスから参りました ຂ້ອຍມາຈາກປະເທດລາວマライポーン・チャンダブット ມະ​ໄລ​ພອນ ຈ່າງ​ດາ​ບຸດ